دیزی کوه (Dizykoh)

بانک نمونه پرسش های اول- دوم و سوم دبیرستان- مسائل فرهنگی و ادبی گوناگون

امتحانات هماهنگ کشوری همراه با سوالات با پاسخنامه

باسمه تعالي

سوال و راهنماي تصحيح امتحان هماهنگ كشوري سال دوم متوسطه (روزانه)

در نوبت دوم سال تحصيلي 8۹-138۸

تذكر: سوال و پاسخ در قالب يك فايل ( ورد ۲۰۰۳) به نام درسها بعد از سپري شدن حداقل ۳ ساعت الحاق مي گردد .

با كليك بر روي درسهاي فعال برگزارشده فايل را دانلود و با ورد(Word) بازكنيد .

روز و تاريخ امتحان

8 صبح

۳۰/۱۴

شنبه

8/3/89

ادبيات فارسي (2)

ادبيات فارسي (2)

سوال و راهنماي تصحيح امتحان هماهنگ كشوري سال دوم متوسطه(روزانه)

غائبين موجه درنوبت دوم سال تحصيلي ۸۹- 138۸

روز و تاريخ امتحان

8 صبح

پنج شنبه

27/3/89

ادبيات فارسي (2)

باسمه تعالي

سوال و راهنماي تصحيح امتحان هماهنگ كشوري سال اول متوسطه (روزانه)

در نوبت دوم سال تحصيلي 8۹-138۸

تذكر: سوال و پاسخ در قالب يك فايل ( ورد ۲۰۰۳) به نام درسها بعد از سپري شدن حداقل ۳ ساعت الحاق مي گردد .

با كليك بر روي درسهاي فعال برگزارشده فايل را دانلود و با ورد(Word) بازكنيد .

روز و تاريخ امتحان

8 صبح

۳۰/۱۴

دو شنبه

3/3/89

ادبيات فارسي (1)

ادبيات فارسي (1)

چهار شنبه

5/3/89

شيمي (1)

شيمي (1)

سوال و راهنماي تصحيح امتحان هماهنگ كشوري سال اول متوسطه(روزانه)

غائبين موجه درنوبت دوم سال تحصيلي ۸۹- 138۸

روز و تاريخ امتحان

8 صبح

شنبه

۲۹/۳/138۹

ادبيات فارسي (1)

یك شنبه

30/3/138۹

شيمي (1)

 
 

سوال و راهنمای تصحیح امتحانات هماهنگ سال سوم (خرداد 1389

             ساعت امتحان ورشته         

                                        تحصيلي

           روز و تاريخ امتحان

  ۸ صبح

 رياضي فيزيك

  علوم تجربي

  ادبيات و علوم انساني

  علوم و مارف سلي

  شنبه

1/3/89

قرآن و تعليمات ديني (3)

دين و زندگي

بالاي صفحه

قرآن و تعليمات ديني (3)

دين و زندگي

بالاي صفحه

قرآن و تعليمات ديني (3)

دين و زندگي

بالاي صفحه

اصول عقايد (2)

سه شنبه

4/3/89

جبر و احتمال

رياضي (3)

رياضي (3)

رياضي (3)

پنج شنبه

6/3/89

ادبیات فارسی(3)

ادبیات فارسی(3)

ادبیات فارسی تخصصی

ادبیات فارسی تخصصی

يك شنبه

9/3/89

حسابان

زیست شناسی (2) و آزمایشگاه

فلسفه و منطق

فلسفه و منطق

سه شنبه

11/3/89

زبان فارسی (3)

زبان فارسی (3)

زبان فارسی تخصصی

زبان فارسی تخصصی

پنج شنبه

13/3/89

هندسه (2)

زمین شناسی

جامعه شناسی (2)

جامعه شناسی (2)

يك شنبه

16/3/89

فیزیک(3) و آزمایشگاه

فیزیک(3) و آزمایشگاه

تاریخ ایران و جهان (2)

تاریخ اسلام (2)

سه شنبه

18/3/89

عربی (3)

عربی (3)

عربی (3) ویژه­ی ادبیات و علوم انسانی

عربی (3) ویژه­ی علوم و معارف اسلامی

پنج شنبه

20/3/89

شیمی (3) و آزمایشگاه

شیمی (3) و آزمایشگاه

آرایه­های ادبی

تفسیر و علوم قرآنی (2)

شنبه

22/3/89

زبان خارجی (3)

زبان خارجی (3)

زبان خارجی (3)

زبان خارجی (3)

دوشنبه

24/3/89

ـــــــــ

ـــــــــ

جغرافيا (2)

اخلاق (2)

+ نوشته شده در  سه شنبه چهارم خرداد 1389ساعت 9:17 قبل از ظهر  توسط داود صادقي دبیر ادبیات ناحیه4 اصفهان  | 

بانك سوالات امتحاني :هماهنگ كشوري و داخلي

+ نوشته شده در  شنبه هجدهم اردیبهشت 1389ساعت 1:39 بعد از ظهر  توسط داود صادقي دبیر ادبیات ناحیه4 اصفهان  | 

بانك سؤالات هماهنگ كشوري زبان و ادبيات فارسي همراه با پاسخنامه

بانك سوالات امتحاني :هماهنگ كشوري و داخلي 

نمونه پرسش هاي آزمون دروس دبيرستان

اینجا را کلیک کن بانک سوالات امتحانی دروس سال اول دبیرستان

اینجا را کلیک کن بانک سوالات امتحانی دروس سال دوم دبیرستان

اینجا را کلیک کن بانک سوالات امتحانی دروس سال سوم دبیرستان


هديه به شما هم وطن عزير

سوال و راهنماي تصحيح  امتحان هماهنگ كشوري سال اول (روزانه) متوسطه

                                   در خرداد ماه سال تحصيلي 87-1386                         

روز و تاريخ امتحان

8 صبح

۳۰/۱۴

پنج شنبه

2/3/1387

زبان فارسی (1)

زبان فارسی (1)

چهارشنبه

8/3/1387

ریاضی (1)

ریاضی (1) 


سوال و راهنماي تصحيح  امتحان هماهنگ كشوري سال اول (روزانه) متوسطه

غایبین موجه در خرداد ماه سال تحصيلي 87-1386

روز و تاريخ امتحان

8 صبح

پنج شنبه

۲۹/3/1387

زبان فارسی (۱)

چهارشنبه

۳۰/3/1387

ریاضی(۱)  عمومی سال اول


سوال و راهنماي تصحيح  امتحان هماهنگ كشوري

سال اول (روزانه) متوسطه

در شهريور ماه سال تحصيلي 87-1386                                           

                                         

روز و تاريخ امتحان

8 صبح

۳۰/۱۴

سه  شنبه

۵/۶/1387

 ریاضی (1)

 ریاضی (1)

دو شنبه

۱۱/۶/1387

زبان فارسی(1)

زبان فارسی (1) 

                                                                                                                                                                 


سوالات استاندارد زبان و ادبیات فارسی

   

تهیه و تنظیم توسط گروه اموزشی زبان و ادبیات فارسی
سازمان آموزش و پرورش شهر تهران

  ادبیات فارسی 1 شهریور ماه 84

ادبیات فارسی 1 غائبين خرداد 82

ادبیات فارسی 1خرداد 82 صبح

ادبیات فارسی1 غائبین خرداد 84

ادبیات فارسی 1 شهریور 82 صبح

ادبیات فارسی 1 شهریور 82 عصر


ادبیات فارسی 3 خرداد 84

ادبیات فارسی 3 دی 83

ادبیات فارسی 3 شهریور ماه 83

ادبيات فارسي تخصصي3 دی 83

ادبيات فارسي تخصصي تابستانی 83-84

ادبيات فارسي تخصصي خرداد 83

ادبيات فارسي تخصصي خرداد 84

ادبيات فارسي تخصصي شهریور 83


زبان فارسی 1 خرداد81.صبح

زبان فارسی 1خرداد81.ظهر

زبان فارسی 1خرداد81.غايبين

زبان فارسی 1خرداد 83 - صبح

زبان فارسی 1خرداد 83 - ظهر


زبان فارسي3 خرداد 83

زبان فارسي3 شهریور 83

زبان فارسي 3 دی 83

زبان فارسي 3 خرداد 84

زبان فارسي تخصصي 3 خرداد 84

زبان فارسي تخصصي 3 خرداد 83

زبان فارسي تخصصي 3 شهریور 83

زبان فارسي تخصصي تابستانی 83-84

زبان فارسي تخصصي دی 83


آرایه های ادبی خرداد 83

آرایه های ادبی خرداد 84

آرایه های ادبی دی ماه 83

آرايه هاي ادبي شهریور 83
نمونه سؤالات درس ادبيات فارسی

 

دوم دبیرستان

 
 

 منابع :
مرجع بانک سوالات هماهنگ کشوری
گردآوری و تنظیم :آقای صادقی دبیر ادبیات
دبیرستان شهید طاهرزاده
ناحیه ۴ اصفهان
+ نوشته شده در  شنبه شانزدهم شهریور 1387ساعت 9:5 بعد از ظهر  توسط داود صادقي دبیر ادبیات ناحیه4 اصفهان  |