دیزی کوه (Dizykoh)

بانک نمونه پرسش های اول- دوم و سوم دبیرستان- مسائل فرهنگی و ادبی گوناگون

پاسخ خودآزمایی های دروس زبان فارسی متوسطه

برای دانلود مستقیم

 در پنجره ای که باز می شود روی متن Télécharger ce fichier  راست کلیک کنید و در کشوی باز شده  گزینه ...save Target As را کلیک کنید

۱- پاسخ خودآزمایی دروس زبان فارسی(۱)//گام به گام

۲- پاسخ خودآزمایی دروس زبان فارسی(2) قسمت 1

3- اهم پاسخ خودآزمایی دروس زبان فارسی(3)

بقیه در درست تهیه می باشد.با تشکر

+ نوشته شده در  پنجشنبه سوم آبان ۱۳۸۶ساعت ۱:۱۲ قبل از ظهر  توسط داود صادقي دبیر ادبیات ناحیه4 اصفهان  |